9800 Hjørring, Danmark
+45 2286 8852
kontakt@care4u.one

Målgrupper

Netværk for sårbare unge & Voksne med Angst.

Cafe Care4U.

Cafe Care4U er for sårbare voksne +18 å, som lider af autismespektrumforstyrrelser (autist, infantilautist, ADHD, ADD, GUA, NLD). Det kan også omhandle angst, ensomme, generte og/eller har det vanskeligt ved at være sammen med andre mennesker grundet angst som ofte er en følgesvend når man er belastet som følge af en autismespektrum forstyrrelse. Medlemmerne omfatter også personer der har svært ved at komme ud i socialt lag generelt. Det er en forudsætning, at deltageren er positivt indstillet på at indgå i en relation til andre, og deltagerne skal have mod på at engagere sig i de givne aktiviteter sammen med de andre deltagere.

Cafe Care4U.

I Cafe Care4U mødes vi hver mandag fra kl. 19.00 til 21.00. Ved Cafe aftnerne i Care4U, har de unge mulighed for at møde andre unge ligesindet og danne venskaber.
Der vil være forskellige aktiviteter, som aftales mellem medlemmer og det frivillige personalet for at skabe hyggelige rammer, der samtidig styrke de sociale relationer.
For mere information, send en mail til kontakt@care4u.one

Visitering.

Da gruppens målgruppe er privatpersoner med autistspektrum forstyrrelser som oftest er ledsaget af social angst som følgevirkninger af denne lidelse, eller hvis ens grundlidelse er angst, vil man inden opstart skulle visiteres til gruppen, hvor der bl.a. vil blive lagt vægt på grad af angsten og screenes for personlighedsforstyrrelse, misbrug og dobbeltdiagnoser. Personer med en personlighedsforstyrrelse, dobbeltdiagnoser eller misbrug kan ikke blive medlem af foreningen. Har man yderligere vanskeligheder hjælper vi med at finde et andet tilbud som matcher bedre. Vi vælger at visitere til gruppen for at skærme medlemmerne i foreningen da de let stresses hvis der er for meget forudsigelighed, ligeledes vurderer bestyrelsen, at der i dette regi desværre ikke er resurser og fagligviden blandt de frivillige som har forskellige faglige baggrunde (social og sundhedsassistenter, maskinarbejder, revisor, pædagoger, sygeplejerske, datamatiker), vi bestræber os dog på at der altid er en psykolog tilstede til at støtte hvis hvis der er brug for dette. Dette er ikke et behandlingstilbud, men fristed og frirum.