Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Pris:

Det koster kr. 600,00 pr. halvår at være medlem af foreningen. Kontingent betales ved indmeldelse - praktisk info følger.
Der vil være hel eller delvis brugerbetaling på arrangementer "ude af huset" - vi vil bestræbe os på at holde udgifterne for vore medlemmer nede via fonds-midler, gode aftaler m.v.

Kontonummer:

Reg.nr. 7360 kontonr. 1773978

Bestyrelsen består af:

Formand: Anne Mette Flensted
Næstformand: Amalie Clausen (Fungerende formand pga. sygdom)
Kasserer: Vibeke Mosegaard Hansen